Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?
dorozgryzienia
Styl życia
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Jeżeli marzymy o zostaniu tłumaczem przysięgłym powinniśmy dowiedzieć się jakie warunki musimy spełnić, aby pracować w tym zawodzie. W Polsce warunki jakie musi spełnić kandydat, reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia przysięgłe może wykonywać osoba, która spełnia następujące kryteria:

posiadanie obywatelstwa Polski, państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub innego państwa na zasadzie

wzajemności,
znajomość języka polskiego,
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
niekaralność za przestępstwa umyślne, skarbowe, nieumyślne przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
ukończenie studiów wyższych,
zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Minister sprawiedliwości może zwolnić kandydata z obowiązku ukończenia studiów wyższych, jeśli ilość osób będących tłumaczami przysięgłymi danego języka jest niewystarczająca do potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Na przykład nadal dużo jest osób, które wykonują tłumaczenia na niemiecki, angielski, a bardzo potrzebni są tłumacze ukraińskiego oraz arabskiego.
Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, a każda z nich składa się z tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski. Jest on zdawany przed Państwową Komisją Edukacyjną. Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, tłumacz musi złożyć ślubowanie przed ministrem sprawiedliwości. Następnie zostaje z urzędu wpisany na listę tłumaczy przysięgłych i uzyskuje prawo do wykonywania zawodu.
Droga do zostania tłumaczem przysięgłym może wydawać się długa i skomplikowana, ale należy pamiętać, że jest to zawód zaufania publicznego. Z tego powodu wymagania są większe niż w przypadku innych profesji.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Rekomendowane
Jak pobudzać własne dziecko do większej nauki?
Jak pobudzać własne dziecko do większej nauki?
Dzieci mają naturalną ciekawość otaczającego je świata. Chcą wiedzieć wszystko o wszystkim i o wszystkim. Dlatego powinieneś zachęcać swoje dziecko […]
Ostatnie wpisy