Jak wygląda praca komornika sądowego – czym się zajmuje?

Komornik jest zawodem, który wzbudza dość skrajne emocje. Dzieje się tak głównie ze względu na to, że zajmuje się on wykonywaniem egzekucji sądowych. Zadania oraz kompetencje komornika są jednak zdecydowanie bardziej rozległe. 

Jakie zadania wykonuje komornik?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy konkretnym sądzie rejonowym. Zajmuje się on spisywaniem inwentarza oraz przygotowywaniem protokołu stanu faktycznego dłużnika, który zalega ze spłatą zobowiązania wobec wierzyciela, jakim może być np. bank. Po wydaniu wyroku sądu zajmuje się on zabezpieczeniem roszczeń materialnych oraz niematerialnych, a także dostarczaniem zawiadomień sądowych oraz innych ważnych dokumentów. Do głównych jego zadań należy jednak wykonywanie egzekucji komorniczych. Komornik, którego znaleźć można pod adresem https://komorniktarnobrzeg.pl/, wszystkie swoje działania podejmuje w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie o komornikach i egzekucji. Jest gwarantem wykonania wyroku sądu oraz wyegzekwowania majątku dłużnika w celu pokrycia zobowiązań wobec wierzycieli. Ma więc prawo zająć konto bankowe, wynagrodzenie za pracę czy inne świadczenia, takie jak np. emeryturę. Może zastosować także świadczenia niepieniężne, do których można zaliczyć m.in. eksmisję z mieszkania. W celu pokrycia zadłużenia może zlicytować własność dłużnika, a otrzymana kwota przekazana zostanie wierzycielom. Komornik w swojej pracy musi przestrzegać prawa, ponieważ jakiekolwiek przekroczenie uprawnień może skutkować wszczęciem wobec niego postępowania.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 + siedemnaście =